Komisja ds. opracowania zmian statutu PIBR

Komisja powstała 30 stycznia 2018 r. Jej zadaniem jest przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu PIBR, dostosowującego go do aktualnego stanu prawnego po wejściu w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) oraz aktów wykonawczych do niej, a także zmienionych warunków funkcjonowania samorządu, które będą przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, zwołanego w dniach 18-19 czerwca 2018 r.

Skład komisji

  • Maciej Ostrowski – przewodniczący
  • Michał Drewniak
  • Józef Kuszneruk
  • Kamil Jesionowski
  • Ksenia Magierska
  • Małgorzata Ślebzak
  • Jacek Wegner
Szczegółowe informacje na temat prac Komisji będą na bieżąco uaktualniane w panelu biegłego rewidenta dostępnym po zalogowaniu się.
Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf