Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:18, 19.05.2022 r.

Komisja ds. przygotowania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

Komisja powstała 10 września 2021 r. Zadaniem Komisji jest opracowanie projektów dokumentów, niezbędnych do zorganizowania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (dalej Zjazd), do których zalicza się:

  1. ramowy harmonogram przygotowania Zjazdu;
  2. projekt uchwały zwołania Zjazdu;
  3. porządek obrad Zjazdu;
  4. regulamin obrad Zjazdu.

Skład komisji

  1. Adam Kęsik – przewodniczący;
  2. Danuta Drobniak;
  3. Monika Kaczorek;
  4. Agnieszka Wujek;
  5. Andrzej Karpiak.

Z prac komisji


Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl