Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:06, 30.05.2023 r.

Komisja ds. przygotowania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

Komisja powstała 10 września 2021 r. Zadaniem Komisji jest opracowanie projektów dokumentów, niezbędnych do zorganizowania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (dalej Zjazd), do których zalicza się:
  1. ramowy harmonogram przygotowania Zjazdu;
  2. projekt uchwały zwołania Zjazdu;
  3. porządek obrad Zjazdu;
  4. regulamin obrad Zjazdu.

Skład komisji

  1. Agnieszka Wujek - przewodnicząca (objęcie funkcji od dnia 9 maja 2022 r. w związku z rezygnacją Adama Kęsika)
  2. Danuta Drobniak;
  3. Monika Kaczorek;
  4. Andrzej Karpiak;
  5. Adam Kęsik (członek od dnia 9 maja 2022 r. w związku z rezygnacją z funkcji przewodniczącego)

Z prac komisji

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl