Komisja ds. opracowania zmian w podstawowych zasadach gospodarki finansowej PIBR

Komisja powstała 30 stycznia 2018 r. Jej zadaniem jest przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany podstawowych zasad gospodarki finansowej PIBR, dostosowującej je do aktualnego stanu prawnego po wejściu w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) oraz aktów wykonawczych do niej, a także zmienionych warunków funkcjonowania samorządu, które będą przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, zwołanego w dniach 18-19 czerwca 2018 r.

Skład komisji

  • Marek Błaszczak – przewodniczący
  • Jolanta Gałuszka
  • Agnieszka Gajewska
  • Adam Kęsik
  • Ernest Podgórski
  • Elżbieta Szambelan-Bakuła
  • Hanna Sztuczyńska
Szczegółowe informacje na temat prac Komisji będą na bieżąco uaktualniane w panelu biegłego rewidenta dostępnym po zalogowaniu się.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl