Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:12, 30.07.2021 r.

MF chce zmienić ustawę o biegłych rewidentach

Kancelaria premiera opublikowała ramowe założenia ministerialnego projektu zmiany ustawy o biegłych rewidentach, powołującego nową instytucję nadzorczą.

7 września 2018

Projekt zakłada stworzenie odrębnej instytucji nadzoru nad działalnością firm audytorskich i wyposażenie jej w narzędzia nadzorcze, dochodzeniowe i sankcyjne. Nowy organ, podlegający ministrowi finansów, uprawniony będzie do przeprowadzania kontroli bezpośrednich w odniesieniu do wszystkich usług objętych standardami wykonywania zawodu świadczonych przez firmy audytorskie - zarówno w JZP, jak i w nie-JZP.

Uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego pozostaną bez zmian: nadal będzie sprawowała nadzór nad stosowaniem przez JZP przepisów tytułu III Rozporządzenia UE nr 537/2014 (dotyczących wyboru firmy audytorskiej oraz jej rotacji i rotacji kluczowego biegłego rewidenta), monitorowała przestrzeganie przez nie regulacji dotyczących powołania, składu i funkcjonowania komitetów audytu, nakładała kary i sankcje na JZP, a także członków ich zarządów, rad nadzorczych, komitetów audytu oraz osoby z nimi powiązane.

Polska Izba Biegłych Rewidentów w nowym systemie nadzoru publicznego realizowała będzie zadania w zakresie ustanawiania krajowych standardów wykonywania zawodu, krajowych standardów kontroli jakości oraz zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów czy doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

Ministerstwo zapowiada także wprowadzenie do ustawy zmian podyktowanych koniecznością usunięcia problemów w praktycznym jej stosowaniu oraz wynikających ze zmian innych przepisów.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl