Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:59, 10.06.2023 r.

Nowe i zaktualizowane alerty PIBR

Na stronie PIBR dostępne są dwa nowe i pięć zaktualizowanych Alertów dotyczących standardów sprawozdawczości z badania.

22 maja 2019

17 kwietnia 2019 r. weszła w życie uchwała KRBR nr 3430/52a/2019 z 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów (szczegóły tutaj). Jednocześnie straciła moc uchwała nr 2039/37a/2018 KRBR z 19 lutego 2018 r. w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)). Standardy wymienione w lutowej uchwale zostały wprowadzone w niezmienionym brzmieniu do uchwały z kwietnia.

W związku z tym aktualizacji wymagała treść pięciu wcześniej opublikowanych Alertów, które odnosiły do uchylonej już uchwały nr 2039/37a/2018 (informacja o poprzedniej publikacji tutaj). Zaktualizowane zostały Alerty nr: 37 (KSB 700(Z)), 38 (KSB 701), 39 (KSB 705(Z)), 40 (KSB 706(Z)) i 41 (KSB 720(Z)). Oprócz zmian w sekcji początkowej Alertu („Co jest podstawą zmiany?” i „Od kiedy zmiany obowiązują?”), dodatkowo w części końcowej („Co było poprzednio?”) zamieszczone zostało objaśnienie dotyczące zmian w uchwałach wprowadzających krajowe standardy badania.

Ponadto zostały opracowane dwa nowe Alerty związane z ostatnimi z pakietu siedmiu zmienionych standardów związanych ze zmienioną sprawozdawczością z badania: nr 42 (KSB 260(Z)) oraz 43 (KSB 570(Z)).

Uaktualnione i nowe Alerty zostały opublikowane 13 maja 2019 r.

Wszystkie Alerty zamieszczone są tutaj.
Wszystkie uchwały KRBR można znaleźć tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl