KIBR mówi, jak prawidłowo realizować obowiązki wynikające z art. 88 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydała komunikat w sprawie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z art. 88 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
18 lutego 2016
Zgodnie z art. 88 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach…, podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych wykonujące czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego są zobowiązane w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, do zamieszczania sprawozdania na swojej stronie internetowej. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wydała komunikat, w którym wyjaśnia, jak prawidłowo zrealizować wspomniany obowiązek.

KRBR zwraca uwagę, że sporządzenie starannego, rzetelnego i posiadającego wysoką jakość sprawozdania pozwoli klientom podmiotów uprawnionych na lepsze poznanie danego podmiotu i - tym samym - może mieć wpływ na pozytywny wizerunek podmiotu uprawnionego, a także stanowić dowód jego rozwoju oraz umożliwić zapoznanie się z wykazem wcześniej obsługiwanych klientów.

Zachęcamy do lektury komunikatu.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl