Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:53, 24.02.2020 r.

KIBR obecny na X Kongresie Zarządów Spółek Giełdowych SEG

Krzysztof Burnos, prezes KRBR oraz Monika Kaczorek, członek KRBR, uczestniczyli w tegorocznej, dziesiątej edycji Kongresu Zarządów Spółek Giełdowych zorganizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Tematem spotkania było funkcjonowanie spółek w nowej rzeczywistości regulacyjnej.
4 listopada 2016

Tematyka dziesiątej jubileuszowej edycji Kongresu Zarządów Spółek Giełdowych SEG skoncentrowana była na kwestiach związanych z funkcjonowaniem spółki giełdowej w nowym otoczeniu regulacyjnym i gospodarczym. Uczestnicy dyskutowali o zmianach w otoczeniu globalnym, makroekonomicznym, politycznym oraz o tym, jak powinny funkcjonować władze spółki giełdowej po przeregulowaniu rynku kapitałowego. – Jak zatem żyć w spółce giełdowej? Poza wyzwaniami natury ogólnej mamy do czynienia z wyzwaniami partykularnie dotyczącymi nas, jako osób ze środowiska giełdowego, osób zarządzających spółkami giełdowymi. Przeregulowanie rynku osiągnie taki poziom, przy którym bardzo niewiele zostanie miejsca na dbałość o interesy inwestorów – podsumowuje dr Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Tematem konferencji były także skutki wdrożenia rozporządzenia dotyczącego raportowania informacji poufnych – rozporządzenie MAR (Market Abuse Regulation) obowiązuje w Polsce od lipca 2016 roku i dotyczy spółek giełdowych oraz ich „insiderów” a więc osób posiadających potencjalnie większą wiedzę o spółce z uwagi na powiązania osobowo-kapitałowe. – Wprowadzona nowa definicja informacji poufnej oraz zasad jej raportowania wymaga od spółek giełdowych przeprojektowania procedur kontroli wewnętrznych pozwalających identyfikować potencjalne informacje, które powinny być przeanalizowane w zakresie spełnienia wymogu definicji informacji poufnych – wyjaśnia Krzysztof Burnos, prezes KRBR, i dodaje, że audyt sprawozdań nie obejmuje oceny i testowania takich kontroli wewnętrznych lecz biegli rewidenci mogą pomóc spółkom w ramach usług nie audytowych wdrożyć tego typu kontrole. – Usługi pozaudytowe nie wchodzą w skład katalogu usług zakazanych, o których mówi rozporządzenie UE regulujące badanie w jednostkach zainteresowania publicznego – przypomina prezes samorządu biegłych rewidentów.

O wadze ścisłej współpracy i częstej komunikacji pomiędzy biegłym rewidentem a zarządem, a także komitetem audytu wspomina także Monika Kaczorek, członek KRBR. – Biegłym rewidentom daje ona możliwość ukierunkowania badania poprzez dyskusję o biznesie, rodzajach ryzyka, a także bezpośredniego przedstawienia wniosków na każdym etapie badania. Zarządom pozwala na szybkie skorygowanie danych finansowych oraz na uzyskanie niezależnej informacji, jak działa system finansowy, czy są jakieś zagrożenia i jakie są najlepsze praktyki. Komitetom audytu pozwala zaś na lepsze zrozumienie procesu sprawozdawczości finansowej, który nadzorują – wyjaśnia i dodaje, że komunikacja z biegłym rewidentem pozwala na zrozumienie zasad wyceny, najistotniejszych zasad systemu obiegu informacji w jednostce, metodologii badania, co istotnie ułatwia pracę komitetów audytu.

X edycja Kongresu Zarządów Spółek Giełdowych SEG odbyła się 28-29 października 2015 roku w Hotelu Narvil w Serocku.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl