Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 05:58, 1.04.2020 r.

Kolejne pięć standardów omówione

Zapraszamy do lektury nowych alertów omawiających krajowe standardy rewizji finansowej nr 540, 550, 560, 570, 580.

31 stycznia 2017

KSRF 540 omawia odpowiedzialność biegłego rewidenta dotyczącą wartości szacunkowych, w tym szacunków wartości godziwej i powiązanych ujawnień. Standard zawiera także wymogi i wytyczne dotyczące zniekształceń pojedynczych wartości szacunkowych i oznak możliwej stronniczości kierownictwa.

KSRF 550 porusza kwestię odpowiedzialności biegłego rewidenta dotyczącej podmiotów powiązanych i transakcji z tymi podmiotami.

KSRF 560 dotyczy odpowiedzialności biegłego rewidenta związanej
z późniejszymi zdarzeniami, tj. zdarzeniami, które następują po dniu bilansowym (po dacie zakończenia najpóźniejszego okresu objętego sprawozdaniem finansowym).

KSRF 570 dotyczy odpowiedzialności biegłego rewidenta związanej z przyjętym przez kierownictwo, przy sporządzaniu i prezentacji sprawozdania finansowego, założeniem kontynuacji działalności.

KSRF 580 omawia odpowiedzialność biegłego rewidenta za uzyskanie pisemnych oświadczeń od kierownictwa oraz – gdzie to odpowiednie – od osób sprawujących nadzór.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl