Udział przedstawicieli KIBR w QAN – Audit

W dniach 14-15.03.2017 r., w Londynie odbyły się czwarte już warszta­ty w ramach Sieci Zapewnienia Jakości Audytu (Quality Assurance Network-Audit, QAN-Audit).

31 marca 2017

Podstawowym celem warsztatów jest wymiana doświadczeń w zakresie nadzoru samo­rządowego i publicznego nad firmami audytor­skimi, oraz rozwój metod i narzędzi służących efektywnemu nadzorowi (z uwzględnieniem zasad, procedur, metodologii oraz jednolitego podejścia do wykonywanych zadań).

Krajową Izbę Biegłych Rewidentów reprezentowali: Władysław Fałowski, członek Krajowej Komisji Nadzoru, Andrzej Netter, kie­rownik kontrolerów KKN oraz Grzegorz Błaszkowski, wizytator. Poza przedstawicielami polskiego nadzoru samorządowego w warsztatach (wzięli także udział przedstawiciele Bułgarii, Grecji, Mołdawii, Rumunii, Słowacji oraz Turcji.

Spotkanie prowadzili eksperci Instytutu Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii – ICAEW.  Wcześniej ICAEW, jako organizacja wspierająca przedsięwzięcie, umożliwił członkom QAN-Audit udział w kontrolach przeprowadzanych przez tę organizację. W lutym 2017 r. reprezentant KKN wziął udział w kontroli przeprowadzonej przez ICAEW w brytyjskiej firmie audytorskiej.

Kolejne warsztaty QAN – Audit odbędą się w dniach 7-8 czerwca br. w Warszawie.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl