KRBR ustaliła wysokość opłaty rocznej z tytułu nadzoru na 2017 r.

Komisja Nadzoru Audytowego zaakceptowała decyzję KRBR z dnia 14 marca br. w sprawie wysokości opłaty rocznej z tytułu nadzoru w 2017 r.

31 marca 2017

Opłata została ustalona na niezmienionym poziomie, tj. 1,75% rocznych przychodów podmiotu uprawnionego z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w 2017 r. Jednocześnie informujemy, że opłata minimalna w 2017 r. wynosi 809,00 zł.

Przypominamy, iż w przypadku nieosiągnięcia przez podmiot uprawniony jakichkolwiek przychodów z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, obowiązującą opłatą roczną z tytułu nadzoru jest opłata w wysokości minimalnej.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl