KRBR ustaliła wysokość opłaty rocznej z tytułu nadzoru na 2017 r.

Komisja Nadzoru Audytowego zaakceptowała decyzję KRBR z dnia 14 marca br. w sprawie wysokości opłaty rocznej z tytułu nadzoru w 2017 r.

31 marca 2017

Opłata została ustalona na niezmienionym poziomie, tj. 1,75% rocznych przychodów podmiotu uprawnionego z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w 2017 r. Jednocześnie informujemy, że opłata minimalna w 2017 r. wynosi 809,00 zł.

Przypominamy, iż w przypadku nieosiągnięcia przez podmiot uprawniony jakichkolwiek przychodów z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, obowiązującą opłatą roczną z tytułu nadzoru jest opłata w wysokości minimalnej.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl