Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:59, 5.07.2020 r.

Nowe wskazówki IESBA dotyczące zawodowego sceptycyzmu i osądu - przekazane do konsultacji publicznej

W dniu 11 maja 2017 r. International Ethics Standards Board for Accountants® (IESBA®), niezależny organ IFAC ds. etyki,  poddał publicznej konsultacji projekt wytycznych dotyczących stosowania  zawodowego sceptycyzmu i zawodowego osądu zatytułowany: Proposed Application Material Relating to Professional Skepticism and Professional Judgment. Termin na przekazywanie uwag to 25 lipca 2017 r.

15 maja 2017

Zaproponowane wytyczne po raz pierwszy łączą kluczowe pojęcia w Kodeksie etyki zawodowych księgowych IESBA oraz wyjaśniają ich zastosowanie, a mianowicie:

  • w jaki sposób zachowanie zgodności z podstawowymi zasadami zawartymi w Kodeksie wspiera stosowanie zawodowego sceptycyzmu przez biegłych rewidentów podczas przeprowadzania badania, przeglądu oraz innych usług poświadczających; oraz
  • znaczenie zawodowych księgowych zaznajamiających się ze wszystkimi istotnymi faktami i okolicznościami znanymi im, kiedy kierują się zawodowym osądem stosując ramy koncepcyjne stanowiące podstawę Kodeksu.


Wytyczne wejdą w skład zmienionego Kodeksu IESBA, nad którym zakończenie prac przewiduje się pod koniec 2017 r.

IESBA zachęca zainteresowane strony do nadsyłania uwag do proponowanych wytycznych poprzez stronę internetową www.ethicsboard.org do dnia 25 lipca 2017 r.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl