Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:30, 5.07.2020 r.

Inwestycja to dla firmy szansa, ale i ryzyko. O roli biegłego rewidenta w jego minimalizowaniu mówił na EKG Krzysztof Burnos

– W kontakcie z biegłym rewidentem przedsiębiorca jest w stanie zidentyfikować większość czynników ryzyka i ocenić ich wpływ na przebieg inwestycji – wyjaśniał uczestnikom kongresu Prezes samorządu. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów była partnerem dyskusji panelowej na temat warunków inwestowania. Podczas wydarzenia ogłoszono również Ranking Odpowiedzialnych Firm 2017

15 maja 2017

Każda inwestycja to nie tylko szansa na zysk, ale również potencjalne ryzyko dla firmy. Przedsiębiorstwa mogą skuteczniej zarządzać ryzykiem inwestycyjnym, między innymi dokonując rzetelnej oceny kondycji firmy przed podjęciem decyzji o inwestowaniu. O tym, jak może ich w tym wesprzeć biegły rewident, mówił uczestnikom Europejskiego Kongresu Gospodarczego Krzysztof Burnos, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Wskazując na błędy popełnianie przez firmy Prezes samorządu zwrócił uwagę, że wiele z nich zbyt mało uwagi poświęca na analizę przepływów pieniężnych. Podstawą inwestycji muszą być tym czasem właśnie rzetelne prognozy, a nie wyobrażenia przedsiębiorców. – Często obserwujemy firmy, które planując inwestycje nie biorą pod uwagę czynników zewnętrznych: udziału w rynku, pozycji kosztowych, koniunktury. To może spowodować, że inwestycja nie przyniesie zakładanych wyników. W efekcie kowenanty bankowe mogą spaść poniżej poziomów oczekiwanych w umowach bankowych, a to już krok od utraty finansowania – mówił Krzysztof Burnos i wyjaśniał, że w kontakcie z biegłym rewidentem przedsiębiorca jest w stanie zidentyfikować większość czynników ryzyka i ocenić ich wpływ na przebieg inwestycji.

KIBR już po raz drugi partnerem na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Już po raz drugi Krajowa Izba Biegłych Rewidentów była partnerem sesji w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Ekspert KIBR wziął udział w debacie przedsiębiorców na temat warunków inwestowania. – Biegli rewidenci, świadcząc usługi audytu, nabywają bardzo bogate doświadczenie w zakresie funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Identyfikujemy ryzyka związane z biznesem, nie ograniczające się wyłącznie do jednego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wychodzimy dalej, w sferę zarządzania i oceny podejmowanych przez jednostkę decyzji. Dlatego jesteśmy naturalnym partnerem w dyskusji na temat rozwoju przedsiębiorstwa – jeszcze przed Kongresem zwracał uwagę Krzysztof Burnos. Uczestnicy sesji rozmawiali m.in. o katalogu kluczowych warunków inwestowania, w tym o zachętach i czynnikach odstraszających. Eksperci na przykładach swoich biznesów omówili także związane z procesem inwestowania kalkulacje, prognozy i proces decyzyjny.

Jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w roku

W tym roku odbyła się dziewiąta już edycja, organizowanego przez Grupę PTWP, Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wydarzenie, traktowane jako jedno z najważniejszych forów gospodarczych w Polsce, co roku gromadzi blisko osiem tysięcy użytkowników, setki panelistów i dziennikarzy. W trakcie trzech kongresowych dni odbywa się ponad sto debat eksperckich.

Ogłoszono Ranking Odpowiedzialnych Firm 2017

Tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy po raz kolejny stał się także gospodarzem gali Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2017, na której zaprezentowano wyniki jedenastego już zestawienia największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. W tym roku Ranking ukazał się w nowej odsłonie z podziałem na trzy poziomy zaawansowania firm. Poziom diamentowy, najwyższy, w którym znalazły się firmy-liderzy doskonałości. Poziom platynowy to głównie firmy dobrze zaawansowane. Ostatni etap obejmuje firmy z poziomu kryształowego, dojrzałe w zakresie CSR i aktywne w tym obszarze na tyle, aby zakwalifikować się do zestawienia.

Więcej o wynikach rankingu na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl