Przypominamy o możliwości składania wniosków o przyznanie medalu KIBR w 2017 r.

Wnioski o przyznanie medalu powinny zostać dostarczone do KIBR do dnia 31 maja 2017 roku. Wręczenie medali jest planowane podczas XVIII Dorocznej Konferencji Auditingu.

23 maja 2017

Medal KIBR to wyróżnienie, którym honoruje się osoby fizyczne, prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które mogą poszczycić się szczególnymi osiągnięciami na rzecz Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz na polu rewizji finansowej i rachunkowości. Wnioski o takie wyróżnienie mogą składać regionalne oddziały samorządu, organy KIBR oraz indywidualnie biegli rewidenci.

Propozycja przyznania medalu powinna być dostarczona - w formie pisemnej - do siedziby KIBR do dnia 31 maja 2017 r. Musi zawierać czytelny podpis wnioskującego wraz z podaniem adresu do korespondencji lub adresu e-mail.

Posiedzenie Kapituły Medalu KIBR planowane jest na dzień 20 czerwca 2017 r. Uroczyste wręczenie medali w 2017 r. planowane jest podczas XVIII Dorocznej Konferencji Auditingu.

Więcej szczegółów, w tym wzór wniosku o przyznanie medalu KIBR znajduje się tutaj

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl