IAASB proponuje zmiany do MSB 540

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) zaproponowała wprowadzenie istotnych zmian do sposobu oceniania przez biegłego rewidenta szacunków księgowych i powiązanych ujawnień. Zmiany te będą wymagały od biegłego rewidenta większego skupienia uwagi na ryzyku istotnego zniekształcenia wynikającego z szacunków księgowych oraz zestawiania tego ryzyka z bardziej szczegółowymi wymogami badania.

5 czerwca 2017

Opracowanie proponowanego standardu zostało poprzedzone szeroko zakrojonymi konsultacjami z regulatorami i audytorami. Ma być odpowiedzią na wyzwania stawiane przez coraz bardziej złożone procesy biznesowe i światowy obieg gospodarczy.

Proponowany standard:

  • zwiększa wymagania dotyczące procedur szacowania ryzyka w taki sposób, aby obejmowały określone czynniki odnoszące się do szacunków księgowych, tzn. złożoność, osąd i niepewność dotycząca szacunków,
  • podaje bardziej szczegółowe oczekiwania odnośnie reagowania biegłego rewidenta na określone ryzyko, w tym zwiększanie stosowania zawodowego osądu, oraz
  • jest skalowalny niezależnie od wielkości czy sektora przedsiębiorstwa lub firmy audytorskiej.

Międzynarodowy Standard Badania 540 (zmieniony), Auditing Accounting Estimates and Related Disclosures, podlega konsultacjom publicznym do 1 sierpnia 2017 r. IAASB zachęca zainteresowane strony do nadsyłania uwag do projektu poprzez stronę internetową IAASB.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl