Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:40, 23.02.2020 r.

IAASB proponuje zmiany do MSB 540

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) zaproponowała wprowadzenie istotnych zmian do sposobu oceniania przez biegłego rewidenta szacunków księgowych i powiązanych ujawnień. Zmiany te będą wymagały od biegłego rewidenta większego skupienia uwagi na ryzyku istotnego zniekształcenia wynikającego z szacunków księgowych oraz zestawiania tego ryzyka z bardziej szczegółowymi wymogami badania.

5 czerwca 2017

Opracowanie proponowanego standardu zostało poprzedzone szeroko zakrojonymi konsultacjami z regulatorami i audytorami. Ma być odpowiedzią na wyzwania stawiane przez coraz bardziej złożone procesy biznesowe i światowy obieg gospodarczy.

Proponowany standard:

  • zwiększa wymagania dotyczące procedur szacowania ryzyka w taki sposób, aby obejmowały określone czynniki odnoszące się do szacunków księgowych, tzn. złożoność, osąd i niepewność dotycząca szacunków,
  • podaje bardziej szczegółowe oczekiwania odnośnie reagowania biegłego rewidenta na określone ryzyko, w tym zwiększanie stosowania zawodowego osądu, oraz
  • jest skalowalny niezależnie od wielkości czy sektora przedsiębiorstwa lub firmy audytorskiej.

Międzynarodowy Standard Badania 540 (zmieniony), Auditing Accounting Estimates and Related Disclosures, podlega konsultacjom publicznym do 1 sierpnia 2017 r. IAASB zachęca zainteresowane strony do nadsyłania uwag do projektu poprzez stronę internetową IAASB.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl