Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 19:30, 5.07.2020 r.

Przedstawiciele KRBR spotkali się z biegłymi rewidentami z Dolnego Śląska

Krzysztof Burnos i Ewa Sowińska 25 maja 2017 r. omówili w RO Wrocław działania Rady w zakresie konsultacji projektu ustawy o biegłych rewidentach oraz doskonalenia koncepcji i systemu szkoleń.

13 czerwca 2017

Krzysztof Burnos, prezes KRBR, wyczerpująco opisał prace nad projektem ustawy i udział w nich przedstawicieli samorządu. Przedstawił największe czynniki ryzyka na poszczególnych etapach procesu legislacyjnego, wskazując, jak starano się je zminimalizować za pomocą stałej obecności przedstawicieli KIBR w opiniotwórczych mediach oraz poprzez budowanie szerokich sojuszy i dostarczanie eksperckiej wiedzy kluczowym decydentom. Środowisko biegłych rewidentów było na bieżąco informowane o podejmowanych krokach, między innymi poprzez specjalnie stworzoną zakładkę na stronie internetowej KIBR. Podsumowując kilkanaście miesięcy intensywnych działań, prezes KRBR podkreślił, że w ostatecznym kształcie ustawy udało się zachować skalowalność przepisów, unikając największego zagrożenia: przeregulowania zawodu pod pretekstem harmonizacji polskiego prawa z normami europejskimi.

Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR i przewodnicząca Komisji ds. Szkoleń, rozpoczęła swoje wystąpienie od przedstawienia koncepcyjnych założeń systemu szkoleń i stale rozszerzanej bazy tematów. Podkreśliła, że program szkoleniowy powstaje w konsultacjach ze środowiskiem i w odpowiedzi na konkretne potrzeby zgłaszane przez biegłych rewidentów i wynikające z ewolucji rynku. Stąd bloki poświęcone raportowaniu niefinansowemu, a w 2018 r. także kompetencjom osobistym. Ewa Sowińska zaprezentowała także najnowsze materiały dla organizatorów szkoleń oraz stworzony od podstaw zestaw materiałów edukacyjnych dla ich uczestników. Nie zabrakło także planów na przyszłość, między innymi stworzenia platformy e-learningowej dla dalszego usprawnienia procesów doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl