Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:55, 3.04.2020 r.

KNA występuje o dane do firm badających JZP

Komisja Nadzoru Audytowego wystąpiła z żądaniem przekazania informacji przez firmy audytorskie badające sprawozdania finansowe jednostek zainteresowania publicznego.

14 lipca 2017

KNA do 11 sierpnia 2017 r. czeka na informacje dotyczące przychodów firm audytorskich badających JZP oraz wykazy przeprowadzonych przez nie badań ustawowych sprawozdań finansowych JZP. Zwracamy uwagę, że także w przypadku badań i pozostałych czynności rewizji przeprowadzonych za rządów starej ustawy identyfikując JZP należy posłużyć się nową definicją, zawartą w art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie MF , gdzie można także pobrać odpowiednie formularze.

Kontakt tel. do Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w MF, który m.in. obsługuje KNA: (22) 694 30 89.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl