Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 05:48, 26.10.2020 r.

Ceny transferowe – weryfikacja obowiązków sprawozdawczych

Jakie są kluczowe ryzyka związane z regulacjami cen transferowych oraz jakie obowiązki nałożone zostały przez ustawodawcę na podmioty rozumiane jako podmioty powiązane? Zapraszamy do udziału w szkoleniu:

8 lipca 2020

Ceny transferowe – weryfikacja obowiązków sprawozdawczych w aktualnej sytuacji gospodarczej z perspektywy biegłego rewidenta, w trakcie którego zaproponujemy rozwiązania w celu zabezpieczenia poprawności tzw. sprawozdawczości podatkowej. Przy każdym z omawianych ryzyk odwołamy się do przepisów uCIT oraz rozporządzeń Ministra Finansów. Propozycje zmian w rozliczeniach grupowych również znajdą odzwierciedlenie w istniejących mechanizmach weryfikacji/ korekty transakcji grupowych, wynikających z obecnych regulacji. Przedstawione ryzyka i narzędzia/ mechanizmy podatkowe zostaną odniesione do obowiązków sprawozdawczych dla podmiotów powiązanych, które zostały wyznaczone przepisami na 31 maja oraz 30 września 2020 r.

Szczegółowe informację znajdą Państwo tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl