Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 22:27, 24.09.2020 r.

Bezpieczeństwo informatyczne firmy audytorskiej i elektroniczne dowody badania

Pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła elektronizację całego procesu badania sprawozdania finansowego. Cyfrowa postać sprawozdania finansowego skutkuje zwiększeniem znaczenia gromadzenia całości dokumentacji badania w postaci elektronicznej. Pozyskane od klienta dane muszą być odpowiednio zabezpieczone, a odpowiedzialność za zapewnienie im bezpieczeństwa spoczywa na firmie audytorskiej. Digitalizacja - oprócz niewątpliwych zalet - niesie ze sobą również szereg zagrożeń dla niezakłóconego funkcjonowania firmy audytorskiej, dlatego tak istotna jest umiejętność ich identyfikacji i przeciwdziałania.

18 sierpnia 2020

CE PIBR zaprasza do udziału w szkoleniu: Bezpieczeństwo informatyczne firmy audytorskiej i elektroniczne dowody badania, w trakcie którego odpowiemy m.in. na pytania:

  •  jakie są oczekiwania PANA w zakresie zasad zabezpieczania danych przechowywanych w postaci elektronicznej?
  •  jak należy zabezpieczać dane przekazywane PANA?
  •  jakie są wymogi prawne w kontekście ochrony danych osobowych?
  •  czy gromadzenie dowodów badania w postaci elektronicznej jest zgodne ze standardami wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów?
  •  jak należy tworzyć elektroniczną dokumentację badania?

Szczegółowe informacje na stronie CE PIBR.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl