Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:02, 27.01.2021 r.

Dane osobowe w firmie audytorskiej/ biurze rachunkowym

Nowość w ofercie CE PIBR – kompendium wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych.

16 listopada 2020

szkolenie: Ryzyka z zakresu ochrony danych osobowych występujące w praktyce firmy audytorskiej/ biura rachunkowego

25 stycznia 2021 r.
szkolenie zalicza 2 godz. samokształcenia

 • Identyfikacja ryzyk prawnych i umownych w działalności
 • Minimalizacja ryzyka – metody postępowania
 • Firma audytorska/ biuro rachunkowe jako administrator
 • Firma audytorska/ biuro rachunkowe jako podmiot przetwarzający dane zgodnie z RODO
 • Powierzanie danych osobowych zgodnie z RODO
 • Pułapki w umowach - jak ich uniknąć i jak nie dać się oszukać?
 • Wzory dokumentów kadrowych a zgodność z RODO

Szczegółowy program i zapisy: TUTAJ

 

szkolenie: Jak zapewnić poufność danych zgodnie z RODO i nie zbankrutować?

09 lutego 2021 r.
szkolenie zalicza 2 godz. samokształcenia

 • Obowiązki wynikające z przepisów
 • Wymagania klientów i ich uprawnienie do przeprowadzenia kontroli
 • Jakie zabezpieczenia są niezbędne i muszą zostać wdrożone
 • Przekazywanie danych osobowych
 • Jak zapewnić zgodność ze standardami przy jak najmniejszych kosztach

Szczegółowy program i zapisy: TUTAJ

 

szkolenie: Jakie dokumenty i procedury zgodnie z RODO należy wdrożyć w firmie audytorskiej/ biurze rachunkowym

22 lutego 2021 r.
szkolenie zalicza 2 godz. samokształcenia

 • Procedury ochrony danych jako sposób na zabezpieczenie prawnych interesów firmy
 • Wymagane procedury i polityki
 • Pomocne procedury
 • Dlaczego należy upoważniać do przetwarzania danych i jak to zrobić
 • Zasady udostępniania dokumentów, w tym kopii danych
  Zasady zapewniania poufności danych
  Podnoszenie świadomości personelu

Szczegółowy program i zapisy: TUTAJ

 

szkolenie: Problemy związane z przechowywaniem i zwrotem dokumentacji

08 marca 2021 r.
szkolenie zalicza 2 godz. samokształcenia

 • Przechowywanie dokumentacji papierowej
 • Przesyłanie dokumentów do klientów
 • Zwrot dokumentów do klienta, z którym została zakończona współpraca
 • Czy firma audytorska/ biuro rachunkowe może zastąpić klientowi archiwum zakładowe
 • Co zrobić, gdy klient porzuca dokumentację
 • Kiedy można, a kiedy należy niszczyć dokumenty
 • Problematyka przechowywania i usuwania dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej

Szczegółowy program i zapisy: TUTAJ


szkolenie: Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych lub kontroli

22 marca 2021 r.
szkolenie zalicza 2 godz. samokształcenia

 • Postępowanie przy naruszeniu ochrony danych
 • Zgłaszanie naruszeń do Prezesa UODO
 • Zawiadamianie osób, których dane dotyczą
 • Postępowanie przy kontroli prowadzonej przez Prezesa UODO
 • Prawo klienta do przeprowadzenia kontroli w firmie audytorskiej/ biurze rachunkowym
 • Jak przygotować się do kontroli
 • Audyt w formie ankiety – jak uniknąć pułapek
 • Audyt dokumentacji – czego klient może żądać
 • Audyt w siedzibie firmy – co wolno klientowi

Szczegółowy program i zapisy: TUTAJ

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl