Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:35, 26.11.2020 r.

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Szczegółowo omówimy wymogi nowego standardu oraz wpływ nowych zasad na raportowanie finansowe wg MSSF.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl