Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:56, 7.12.2021 r.

Cykl szkoleń MSB w praktyce

W ramach szkoleń ODZ zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach z zakresu MSB. W ich trakcie:

 

7 kwietnia 2021
  • Nabędziesz umiejętność poznawania działalności jednostki i jej otoczenia oraz jej systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej.
  • Nauczysz się jak podejmować decyzje o rozpoczęciu lub kontynuacji współpracy z klientem oraz jak opracowywać strategię i plan badania.
  • Nauczysz się stosowania zasad i osiągania celów skalowalności stosowania MSB w toku procedur wstępnych i planowania badania.
  • Nabędziesz praktyczną umiejętność identyfikowania warunków, w których zgromadzenie wystarczających, odpowiednich dowodów badania nie jest możliwe dzięki przeprowadzeniu wyłącznie projektowania i przeprowadzania testów kontroli, z uwzględnieniem odpowiedniego doboru sposobów ich przeprowadzania (z zastosowaniem ponownego przeliczania, ponownego wykonywania określonych czynności, obserwacji, kierowania zapytań).
  • Nauczysz się projektowania i przeprowadzania procedur wiarygodności stosownych do oceny ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń dla każdej istotnej grupy transakcji, sald i ujawnień informacji.
  • Nauczysz się stosowania zasad i osiągania celów skalowalności stosowania MSB w toku procedur końcowych badania sprawozdania finansowego.
  • Poznasz cele, jakie biegły rewident powinien osiągnąć podczas badania sprawozdania finansowego.
  • Nauczysz się przeprowadzania skutecznej dwustronnej komunikacji pomiędzy biegłym rewidentem a osobami sprawującymi nadzór nad jednostką oraz zapoznanie z zakresem przekazywanych informacji.

szkolenie: Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania

szkolenie: Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

szkolenie: Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Zapraszamy do udziału!

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl