Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:13, 16.01.2021 r.

Kurs przygotowujący do praktycznego wykonywania zawodu biegłego rewidenta

Centrum Edukacji PIBR przygotowało nowy cykl szkoleń, których głównym celem będzie przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu biegłego rewidenta

5 listopada 2020

Szkolenia adresujemy do:
- aplikantów,
- asystentów biegłych rewidentów,
- kandydatów na biegłych rewidentów,
- oraz biegłych rewidentów chcących ugruntować swoją wiedzę w danym temacie.

SZKOLENIE: Konsolidacja sprawozdań finansowych od podstaw

czas trwania: 36 godzin lekcyjnych
terminy: 29 stycznia, 05 lutego, 12 lutego, 19 lutego, 26 lutego, 05 marca 2021 r.
prowadzenie: Artur Raciński, biegły rewident, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, autor publikacji „Konsolidacja sprawozdań finansowych” Wydawnictwo C.H.Beck

Uczestnik szkolenia:
- pozna szczegółowe zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów rachunkowości,
- pozna szereg przykładów korekt i wyłączeń konsolidacyjnych,
- otrzyma zadania domowe do samodzielnego rozwiązania celem utrwalenia zdobytej w trakcie szkolenia wiedzy.

Szczegółowy program i zapisy: TUTAJ


SZKOLENIE: Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw

czas trwania: 8 godzin lekcyjnych
termin: 22 stycznia 2021 r.
prowadzenie: dr Marcin Pęksyk, specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw, wyceny aktywów niematerialnych oraz analizy projektów inwestycyjnych obejmujących różnorodne dziedziny.

Celem szkolenia jest:
- zdobycie wiedzy w zakresie posługiwania się podstawowymi narzędziami rachunku zmian wartości pieniądza w czasie, znajomości rachunku rent (tj. metod wyceny ciągu płatności), sporządzanie planów spłaty kredytów, porównywanie inwestycji finansowych, interpretacja ekonomiczna i finansowa uzyskanych wyników,
- podniesienie poziomu wiedzy z zakresu teorii zarządzania portfelem inwestycyjnym w celu samodzielnej pracy nad wyznaczaniem odpowiednich stóp dyskontowych oraz stóp kapitalizacji,
- uświadomienie znaczenia stosowanych narzędzi z zakresu wartości pieniądza w czasie.

Szczegółowy program i zapisy: TUTAJ

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl