Dla mediów

Przedstawiciele samorządu biegłych rewidentów z chęcią udzielą informacji i komentarzy w dziedzinach:

  • badania sprawozdań finansowych,
  • wewnętrzne systemy kontroli,
  • rozliczanie środków unijnych,
  • przepisy ustawy o rachunkowości,
  • rachunkowość i sprawozdawczość małych i średnich przedsiębiorstw,
  • usługi rewizyjne alternatywne do badań sprawozdań finansowych,
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,
  • zagadnienia podatkowe.

Kontakt

Kamil Gryko
tel. 608 818 842
e-mail: kamil.gryko@forwardpr.pl

Jacek Miciński
tel. 602 760 800
e-mail: jacek.micinski@forwardpr.pl

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl