Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:29, 3.10.2023 r.

Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej

Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej. Ujęcie bilansowe i podatkowe oraz badanie

Zestaw: 2 skrypty, 2 zbiory zadań i 2 prezentacje.
Publikacja dostępna w wydaniu drukowanym

Monika Wołczyńska, Aneta Wilk-Łyś

20 zł

Skrypt „Ujęcie bilansowe i podatkowe” obejmuje:

 • rzeczowe aktywa trwałe,
 • wartości niematerialne,
 • nieruchomości inwestycyjne,
 • koszty finansowania zewnętrznego,
 • dotacje rządowe,
 • aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży,
 • leasing,
 • utrata wartości aktywów.
Skrypt „Badanie” obejmuje:
 • podstawy badania sprawodań finansowych,
 • badanie rzeczowych składników majątku trwałego,
 • badanie wartości niematerialnych,
 • badanie długoterminowych inwestycji niefinansowych,
 • badanie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży,
 • badanie nakładów na poszukiwanie i ocenę zasobów mineralnych.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl