Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej

Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej. Ujęcie bilansowe i podatkowe oraz badanie

Zestaw: 2 skrypty, 2 zbiory zadań i 2 prezentacje

Monika Wołczyńska, Aneta Wilk-Łyś

100,00 zł

Skrypt „Ujęcie bilansowe i podatkowe” obejmuje:

 • rzeczowe aktywa trwałe,
 • wartości niematerialne,
 • nieruchomości inwestycyjne,
 • koszty finansowania zewnętrznego,
 • dotacje rządowe,
 • aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży,
 • leasing,
 • utrata wartości aktywów.
Skrypt „Badanie” obejmuje:
 • podstawy badania sprawodań finansowych,
 • badanie rzeczowych składników majątku trwałego,
 • badanie wartości niematerialnych,
 • badanie długoterminowych inwestycji niefinansowych,
 • badanie aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży,
 • badanie nakładów na poszukiwanie i ocenę zasobów mineralnych.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl