Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:03, 29.09.2023 r.

Badanie małych i średnich jednostek

Badanie małych i średnich jednostek

Zestaw: skrypt, zbiór zadań i prezentacja.
Publikacja dostępna w wydaniu drukowanym

Ewa Sobińska, Beata Justyna Zakrzewska

20 zł

Celem opracowania jest próba przekazania wiedzy na temat badania zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Badania, które zaczną obowiązywać firmy audytorskie wykonujące badania lub przeglądy sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia 2016 r. i później, a pozostałe firmy audytorskie wykonujące badania lub przegląd sprawozdań finansowych pozostałych jednostek sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia 2017 r. i później.

Publikacja zawiera wskazówki, jak przeprowadzić badanie sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw, stosując Krajowe Standardy Rewizji Finansowej w brzmieniu MSB, aby spełnić ich wymogi, a jednocześnie wykorzystać możliwość skalowalności i proporcjonalności w badaniu.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl