Badanie małych i średnich jednostek

Badanie małych i średnich jednostek

Zestaw: skrypt, zbiór zadań i prezentacja

Ewa Sobińska, Beata Justyna Zakrzewska

100,00 zł

Materiał do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w latach 2016-2017.

Celem opracowania jest próba przekazania wiedzy na temat badania zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Badania, które zaczną obowiązywać firmy audytorskie wykonujące badania lub przeglądy sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia 2016 r. i później, a pozostałe firmy audytorskie wykonujące badania lub przegląd sprawozdań finansowych pozostałych jednostek sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia 2017 r. i później.

Publikacja zawiera wskazówki, jak przeprowadzić badanie sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw, stosując Krajowe Standardy Rewizji Finansowej w brzmieniu MSB, aby spełnić ich wymogi, a jednocześnie wykorzystać możliwość skalowalności i proporcjonalności w badaniu.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl