Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:07, 28.09.2020 r.

Wartość godziwa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości

Wartość godziwa według MSSF oraz ustawy o rachunkowości

Publikacja dostępna w wydaniu drukowanym

Artur Hołda

47,00 zł

Opracowanie poświęcono poznawczej roli wartości godziwiej wykorzystywanej w szeroko rozumianej rachunkowości, w tym, w systemie rewizji finansowej, który pozwala na właściwą atestację przekazywanych danych ekonomicznych. W opracowaniu wskazano zasadnicze zalety, jak i istotne wady i ryzyka eksploatacji koncepcji wartości godziwej, odnosząc się do jej praktycznego wykorzystania w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym dla wybranych zasobów i strumieni.

Objętość: 238 stron

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl