Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 06:19, 10.12.2023 r.

Przychody. Rachunkowość i rewizja finansowa

Przychody. Rachunkowość i rewizja finansowa

Publikacja dostępna w wydaniu drukowanym

Agata Sajewicz

20 zł

Część poświęcona rachunkowości przychodów obejmuje szereg zagadnień dotyczących ich ujmowania w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniach finansowych w zależności od rodzaju transakcji występujących w, a także szereg szczegółowych zagadnień dotyczących ich ujmowania niezależnych od rodzaju transakcji, ale mających potencjalnie istotny wpływ na wykazane wartości przychodów i ryzyka związane z badaniem sprawozdań finansowych. W części tej zamieszczono 38 zadań praktycznych, z których każde dotyczy przedstawienia innej sytuacji faktycznej i innego zagadnienia szczegółowego.

Druga część opracowania poświęcona jest zagadnieniom w zakresie rewizji finansowej dotyczącym badania pozycji przychodów w sprawozdaniu finansowym. Część ta zbudowana jest w oparciu o kolejne fazy procesu badania sprawozdania finansowego, w ramach których zagadnienia dotyczące przychodów powinny zostać rozważone lub zweryfikowane.

Każdy rozdział i podrozdział niniejszego opracowania rozpoczyna się od wprowadzenia teoretycznego, które następnie wykorzystywane jest w rozwiązaniu zadania praktycznego.

Objętość: 182 strony

Rok wydania 2014

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl