Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 05:36, 24.10.2021 r.

Zasady etyki w praktyce - nowelizacja Kodeksu etyki IFAC

Prezentacja, skrypt, zbiór zadań.
Publikacja dostępna w formacie PDF

Ewa Jakubczyk-Cały, Wiesław Leśniewski

50,00 zł

Celem autorów materiałów jest min.: zwrócenie uwagi na hierarchię regulacji dotyczących etyki zawodowej biegłych rewidentów w kontekście zmian Kodeksu etyki, przedstawienie zmian strukturalnych i redakcyjnych wprowadzonych do Kodeksu etyki IFAC w stosunku do wersji Kodeksu etyki z 2016 r., zwrócenie uwagi na szczególne regulacje dotyczące niezależności, a także przedstawienie sposobu korzystania z Kodeksu etyki IFAC zgodnie ze wskazówkami w nim zawartymi.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl