Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:11, 24.09.2021 r.

Zamknięcie roku 2020 - Publikacja wydawnictwa "Rachunkowość"

Publikacja dostępna w wydaniu drukowanym wzbogacona o dostęp do wersji on-line, rozszerzonej o wciąż aktualne opracowania z lat ubiegłych.

Justyna Adamczyk, Agnieszka Anna Baklarz, Maria Borkowska, Łukasz Chłond, Zdzisław Fedak, Stanisław Hońko, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Przemysław Mućko, Andrzej Skórzewski, Aleksander Woźniak

189,00 zł

Przewodnik po zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.

W nowym, 26 wydaniu przewodnika wydawnictwa Rachunkowość, autorzy szczegółowo omawiają następujące tematy:

  • zamknięcia ksiąg rachunkowych,
  • wyceny aktywów i pasywów,
  • elektronicznej formy sprawozdania finansowego i sprawozdania z badania (w tym zasad jego podpisywania i przekazywania),
  • sporządzania poszczególnych elementów rocznego sprawozdania finansowego jednostek mikro, małych i dużych, a także sprawozdania z działalności,
  • ustalania podatku odroczonego,
  • ustalania podatku od dochodu działalności gospodarczej

z uwzględnieniem skutków pandemii COVID-19.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl