Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 19:39, 29.09.2023 r.

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu

Skrypt, prezentacja, zbiór zadań. Publikacja dostępna w formacie PDF.

Justyna Beata Zakrzewska

50 ,00 zł

Celem autora jest omówienie wymogów nowego krajowego standardu dotyczącego badania szacunków księgowych i powiązanych ujawnień oraz przygotowanie biegłych rewidentów do praktycznego zastosowania przepisów standardu podczas badania sprawozdań finansowych.

Główne tematy poruszane przez autora w publikacji to:

  • Podstawowe różnice pomiędzy poprzednim a zmienionym brzmieniem standardu KSB.
  • Cel i zakres badania wartości szacunkowych i powiązanych ujawnień.
  • Ocena ryzyka.
  • Badanie szacunków księgowych i ujawnień.
  • Ogólna ocena oparta na wykonanych procedurach badania.
  • Zmiany uzgodnieniowe do innych standardów badania, będące skutkiem zmienionego KSB 540.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl