Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 05:10, 1.12.2022 r.

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

Skrypt, prezentacja, zbiór zadań. Publikacja dostępna w formacie PDF.

Tomasz Karpiński

50,00 zł

W materiale autor omawia koncepcję modyfikacji sprawozdania z badania w związku ze zidentyfikowanymi nieprawidłowościami. Naświetla przyczyny powstania błędów oraz wskazuje istotne obszary narażone na nieprawidłowości. Materiał zamyka ocena zidentyfikowanych nieprawidłowości przez biegłego rewidenta na podstawie standardu nr 450 oraz jej wpływ na sprawozdanie z badania.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl