Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:23, 29.03.2023 r.

Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania

Skrypt, prezentacja. Publikacja dostępna w formacie PDF.

Marta Kostrzewa

20 zł

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wymogów prawnych dotyczących sporządzania sprawozdań finansowych i sprawozdań z ich badania. Obowiązujące od dnia 1 października 2018 r. wymogi prezentacji i elektronizacji wprowadziły inną, niż stosowana od lat, postać i formę sprawozdań finansowych (e-SF) oraz sprawozdań z badania (e-SzB). Nowe regulacje są konsekwencją postępującego w całej gospodarce i administracji procesu cyfryzacji i należy uznać je za właściwe. Zmiana utartych przez lata przyzwyczajeń w dziedzinie, tak stabilnej jak rachunkowość, budzi w środowisku księgowych i biegłych rewidentów wiele wątpliwości, pytań i niepokoju.

W materiale autor wskazuje procedury i narzędzia wspomagające pracę biegłego rewidenta, między innymi w procesie badania rocznych sprawozdań finansowych przygotowanych w formie elektronicznej.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl