Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:06, 24.03.2023 r.

Zamkniecie Roku 2021 - Publikacja wydawnictwa "Rachunkowość"

Publikacja dostępna w wydaniu drukowanym wzbogacona o dostęp do wersji on-line, rozszerzonej o wciąż aktualne opracowania z lat ubiegłych.

Justyna Adamczyk, Agnieszka Anna Baklarz, Maria Borkowska, Zdzisław Fedak, Katarzyna Jędrzejewska, Anna Koleśnik, Przemysław Mućko, Andrzej Netter, Agata Paul, Andrzej Skórzewski, Aleksander Woźniak

189,00 zł

Szczegółowy spis omawianych zagadnień:
 
 • Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności – postać, zatwierdzanie, udostępnianie 
 • Elektroniczne sprawozdania – sporządzanie, podpisywanie, przekazywanie 
 • Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego 
 • Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego 
 • Bilans 
 • Wprowadzenie
 • Aktywa trwałe
 • Aktywa obrotowe
 • Kapitał (fundusz) własny
 • Zobowiązania
 • Rachunek zysków i strat 
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia 
 • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 
 • Rachunek przepływów pieniężnych 
 • Sprawozdanie z działalności 
 • Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych 
 • Odroczony podatek dochodowy 
 • Badanie rocznego sprawozdania finansowego 
 • Ustalanie i opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej osiągniętego w Polsce w 2021 r. 
 • Zasady opodatkowania dochodu
 • Ustalanie przychodu podatkowego
 • Koszty uzyskania przychodów
 • Różnice kursowe jako przychody i koszty podatkowe
 • Korekty przychodów i kosztów podatkowych
 • Dochody zwolnione z opodatkowania
 • Odliczenia od dochodu
 • Wykaz obowiązków podatnika i płatnika w zakresie CIT i PIT 
 
Liczba stron: 742

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl