Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:34, 3.10.2023 r.

Zasady etyki w praktyce - studium przypadku

Zasady etyki w praktyce - studium przypadku

Prezentacja - suplement, Prezentacja - case study, case study 1, case study 2, karta rozwiązań. Publikacja dostępna w formacie PDF

Ewa Jakubczyk-Cały, Krystian Kosiorek

60 zł

Materiał szkoleniowy do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

Założeniem materiału jest zapoznanie odbiorcy z kluczowymi regulacjami Kodeksu Etyki IESBA oraz aktualnymi zmianami Kodeksu Etyki IESBA. Po omówieniu kluczowych zagadnień, autor przechodzi do analizy praktycznych przykładów (Case studies) dotyczących kwestii regulowanych zapisami Kodeksu Etyki IESBA.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl