Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:17, 25.06.2019 r.

Komisja ds. komunikacji

Komisja powstała 11 sierpnia 2015 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w szczególności poprzez:
  • komunikację Rady ze środowiskiem biegłych rewidentów, jak również otoczeniem zewnętrznym,

  • inicjowanie i nadzorowanie prac w zakresie realizacji strategii komunikacji samorządu, w tym w szczególności zarządzanie stroną internetową PIBR oraz innymi formami komunikacji z biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi.

Aktualny skład komisji

  • Barbara Misterska-Dragan - przewodnicząca
  • Marek Błaszczak
  • Monika Kaczorek
  • Andrzej Karpiak
  • Maciej Ostrowski
  • Hanna Sztuczyńska
Powyższe zmiany wynikają z uchwały nr 2679/47/2018 KRBR z dnia 16.10.2018 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. komunikacji.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl