Komisja ds. komunikacji

Komisja powstała 11 sierpnia 2015 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w szczególności poprzez:

  • przygotowanie strategii komunikacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR), adresowanej środowisku biegłych rewidentów, jak również otoczeniu zewnętrznemu (np. inne samorządy zawodowe, uczelnie wyższe, instytucje rynku kapitałowego, regulatorzy, itp.),
  • nadzorowanie prac w zakresie realizacji strategii komunikacji PIBR,
  • inicjowanie i nadzorowanie bieżących działań związanych z realizacją strategii komunikacji PIBR.

Skład komisji

  • Krzysztof Burnos – przewodniczący
  • Jolanta Gałuszka
  • Małgorzata Janusz
  • Monika Kaczorek
  • Barbara Misterska-Dragan
  • Ewa Sowińska
  • Hanna Sztuczyńska
Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf