Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:22, 24.10.2021 r.

Komisja ds. statutu

Komisja powstała 2 lipca 2019 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR poprzez przygotowanie projektu statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, uwzględniającego w szczególności:

  • projekt statutu opracowany przez powołaną w uchwale Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2984/49/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. Komisję do spraw opracowania zmian statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
  • wnioski opracowane przez Komisję do spraw statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów powołanej na podstawie Regulaminu Obrad IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 10 czerwca 2019 r. (z późn. zm.), w tym wnioski, które nie zostały uwzględnione przez Komisję w ramach jej kompetencji w szczególności ze względu na niezgodność z prawem.

Skład komisji

  • Joanna Chwaścikowska-Karwacka – przewodnicząca
  • Kamil Jesionowski
  • Józef Kuszneruk

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl