Komisja ds. współpracy międzynarodowej

Komisja powstała 11 sierpnia 2015 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w szczególności poprzez:

 • współpracę z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi biegłych rewidentów w sprawach dotyczących wykonywania zawodu,
 • współpracę z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami stanowiącymi standardy rewizji finansowej,
 • współpracę z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami stanowiącymi standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • monitorowanie regulacji europejskich w zakresie zmian prawnych dotyczących zawodu biegłego rewidenta i rynku audytorskiego,
 • koordynację współpracy pozostałych komisji KRBR z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi biegłych rewidentów w sprawach dotyczących wykonywania zawodu.

 Skład komisji

 • Monika Kaczorek – przewodnicząca (od 16.02.2016 r.; do 15.02.2016 r. członek Komisji)
 • Krzysztof Burnos (od 16.02.2016 r.; do 15.02.2016 r. przewodniczący Komisji)
 • Danuta Krzywda
 • Barbara Misterska-Dragan
 • Ernest Podgórski
 • Jerzy Śliwiński
 • Justyna Beata Zakrzewska

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl