Komisja ds. współpracy międzynarodowej

Komisja powstała 11 sierpnia 2015 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w szczególności poprzez:

 • współpracę z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi biegłych rewidentów w sprawach dotyczących wykonywania zawodu,
 • współpracę z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami stanowiącymi standardy rewizji finansowej,
 • współpracę z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami stanowiącymi standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • monitorowanie regulacji europejskich w zakresie zmian prawnych dotyczących zawodu biegłego rewidenta i rynku audytorskiego,
 • koordynację współpracy pozostałych komisji KRBR z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi biegłych rewidentów w sprawach dotyczących wykonywania zawodu.

 Skład komisji

 • Monika Kaczorek – przewodnicząca (od 16.02.2016 r.; do 15.02.2016 r. członek Komisji)
 • Krzysztof Burnos (od 16.02.2016 r.; do 15.02.2016 r. przewodniczący Komisji)
 • Danuta Krzywda
 • Barbara Misterska-Dragan
 • Ernest Podgórski
 • Jerzy Śliwiński
 • Justyna Beata Zakrzewska

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl