Komisja programowa ds. Dorocznej Konferencji Audytingu w 2018 r.

Komisja powstała 14 lutego 2018 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w zakresie m.in.:

  • opracowania koncepcji treści merytorycznej Konferencji, w tym przygotowanie tematów i programu,
  • opracowania nowej formuły Konferencji.

Skład komisji

  • Barbara Misterska-Dragan – przewodnicząca
  • Marek Błaszczak
  • Ewa Jakubczyk-Cały
  • Monika Kaczorek
  • Andrzej Karpiak
  • Maciej Ostrowski
  • Ernest Podgórski
  • Hanna Sztuczyńska
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl