Antoni Kwasiborski

Członek komisji (od 12.06.2017 r. Do tego dnia w składzie Komisji jako jej przewodniczący)

Absolwent studiów magisterskich w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Dyplomowany biegły księgowy od 1976 r. i biegły rewident od 1992 r.. Posiada tytuł dyplomowanego księgowego nadany przez Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

W działalności zawodowej, poza wieloletnią pracą dydaktyczną w SGH i SGPiS, kierował ośrodkami informatyki, uczestnicząc w projektowaniu systemów zarządzania, zorganizował w centralnym organie administracji państwowej resortowe biuro kontroli i kierował nim przez wiele lat. Od 1992 r., pełniąc funkcję prezesa zarządu REWIKS Sp. z o.o., organizuje i uczestniczy w wykonywaniu badań i przeglądów sprawozdań finansowych, innych usług atestacyjnych i usług pokrewnych.

Główne obszary obecnych zainteresowań, to dostosowanie strategii działania Krajowej Komisji Nadzoru do zmieniających się warunków prawnych, aktualnych potrzeb i oczekiwań, standaryzacja usług wykonywanych przez biegłych rewidentów, upowszechnianie autorskiej przykładowej dokumentacji badania sprawozdań finansowych.

Aktywnie uczestniczył w tworzeniu samorządu zawodowego biegłych rewidentów, wykonując zadania dyrektora Biura Krajowej Rady Dyplomowanych Biegłych Księgowych Zarządu Głównego SKwP, a następnie w pracach organów i komisji KIBR. W latach 1992-1999 sprawował funkcję Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego KIBR, zaś w latach 1999-2003 i 2011-2015 był członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Wielokrotnie wchodził w skład Komisji KRBR, m.in. Komisji ds. standardów i norm wykonywania zawodu, a także Komisji ds. etyki zawodowej biegłych rewidentów. W minionej kadencji przewodniczył Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów oraz był członkiem Komisji ds. finansowych.

Ma w swoim dorobku wiele publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, w tym „Podręcznika biegłego rewidenta”. Jest autorem wielu książek wydanych przez KIBR i SKwP. Napisał wiele referatów na konferencje i artykułów do czasopism fachowych. Związany z miesięcznikiem „Rachunkowość” i kwartalnikiem „Rachunkowość – Audytor”. Poza SGPiS i SGH, prowadził zajęcia dydaktyczne w wielu szkołach wyższych, na seminariach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów oraz na różnych innych seminariach i kursach.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl