Jadwiga Godlewska

Członek komisji

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) i Studium Pedagogicznego (też przy SGPiS), oraz Podyplomowego Studium Podatkowego przy Szkole Głównej Handlowej. Biegły rewident i doradca podatkowy.

Od 1991 r. prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych ewidencji podatkowych, a od 1999 r. rozszerzyła zakres usług o badanie sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Aktualnie pełni funkcję prezesa zarządu spółki audytorskiej.

W latach 2003-2007 była członkiem zarządu warszawskiego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, w latach 2007-2011 pełniła funkcję zastępcy prezesa, a w latach 2011-2013 zastępcy przewodniczącego Rady Regionalnej tego Oddziału. Od 2013 r. do końca kadencji kontynuowała pracę w Regionalnej Radzie jako jej członek. W obecnej kadencji jest zastępcą prezesa Rady Regionalnej KIBR w Warszawie.

W latach 2004-2007 oraz 2011-2015 była członkiem Komisji ds. szkoleń przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów. W kadencji 2007-2011 i aktualnie jest członkiem Krajowej Komisji Nadzoru.

Od 2012 r. jest członkiem Zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie, w którym w latach 2012-2015 pełniła funkcję sekretarza komisji szkoleniowej. Obecnie jest członkiem zespołu ds. modyfikacji treści programowych ścieżki certyfikacji SKwP przy Prezydium Zarządu Głównego SKwP.

Od wielu lat prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu podatków, rachunkowości i rewizji finansowej.

Jest autorką wielu publikacji książkowych, artykułów, recenzji i materiałów szkoleniowych dla biegłych rewidentów, głównych księgowych, księgowych i doradców podatkowych.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl