Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 21:34, 13.12.2019 r.

Marek Błaszczak

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odbył dwuletnią aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Lublinie. W roku 1989, po zdaniu egzaminu państwowego, uzyskał tytuł dyplomowanego biegłego księgowego. Uprawnienia biegłego rewidenta posiada od 1991 roku.

Od 21 lat prowadzi działalność jako jednoosobowy podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wykonując czynności rewizji finansowej – głównie dla spółek kapitałowych, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek organizacyjnych PGL Lasy Państwowe. W tym okresie przeprowadził badanie sprawozdań finansowych w około 150 podmiotach gospodarczych.

Od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz samorządu biegłych rewidentów jako delegat Regionalnego Oddziału w Lublinie na VI, VII i VIII Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów. W latach 2003-2007 oraz 2011-2015 był wizytatorem, a w latach 2007-2011 członkiem Krajowej Komisji Nadzoru. Członek Komisji ds. opiniowania aktów prawnych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w latach 2011-2015. W kadencji 2011-2015 oraz obecnej jest członkiem Zarządu Regionalnego Oddziału KIBR w Lublinie.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl