Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 21:34, 13.12.2019 r.

Henryk Dąbrowski

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Absolwent wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Główne obszary jego zainteresowań zawodowych to połączenia podmiotów i przekształcenia formy prawnej podmiotów gospodarczych oraz wycena wartości przedsiębiorstw.

Od 1992 r. jest związany zawodowo z Biurem Doradczym „PROEKON” sp. z o.o. w Lublinie, gdzie od 1996 r. pełni funkcję prezesa zarządu.

W latach 1995-2010 był przewodniczącym zarządu Regionalnego Oddziału KIBR w Lublinie, natomiast od 2010 r. jest prezesem Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Lublinie. W latach 1999-2007 przez dwie kolejne kadencje zasiadał w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów. Był członkiem Komisji ds. sprawowania nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu i przestrzeganiem etyki zawodowej przez biegłych rewidentów w latach 1999-2002, Komisji ds. koordynacji wdrożenia przepisów ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie w 2002 r. oraz komisji ds. etyki i komisji ds. finansowych w latach 2003-2007.

W latach 2007-2011 zasiadał w Komisji ds. opiniowania aktów prawnych, natomiast w okresie od 23 listopada 2009 r. do 22 marca 2010 r. przewodniczył Komisji ds. statutu nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów. W ubiegłej kadencji ponownie wybrany do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, gdzie przewodniczył Komisji ds. etyki oraz zasiadał w Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów i w Komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl