Monika Kaczorek

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Absolwentka Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła podyplomowe studia na kierunku Marketing i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej oraz na kierunku Psychologia Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego. Uprawnienia biegłego rewidenta uzyskała w 2001 r.

Posiada długoletnie i ugruntowane doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, koordynuje projekty audytowe od 1994 r., nadzoruje realizacje najbardziej strategicznych międzynarodowych projektów takich jak fuzje, przejęcia, due diligence, wprowadzanie spółek do publicznego obrotu. Manager posiadający szeroką wiedzę teoretyczną i bogate doświadczenie praktyczne z zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Doradza podmiotom z różnych sektorów gospodarki, głównie spółkom ubezpieczeniowym, instytucjom finansowym i spółkom giełdowym.

Partner międzynarodowej sieci Mazars, wiceprezes zarządu Mazars Audyt Sp. z o.o. Lider Risk Management Mazars w Polsce, członek Mazars Task Force IFRS oraz zespołów kontroli jakości w grupie Mazars.

Członek Komitetu Redakcyjnego ds. MSSF w latach 2011 i 2013, a także MSRF w roku 2010 przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Dyplomowany Księgowy.

Prelegent na licznych konferencjach i seminariach. Animatorka szkoleń z dziedziny rachunkowości, w tym szkoleń obligatoryjnych. Autorka licznych publikacji z zakresu audytu i zarządzania finansowego.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl