Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:33, 7.10.2022 r.

Adam Kęsik

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Wykształcenie wyższe uzyskał w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Jest absolwentem studiów podyplomowych, m.in. z zakresu zarządzania w administracji. Wiedzę teoretyczną zdobywał i pogłębiał w pracy na stanowiskach podstawowego, średniego i wyższego szczebla zarządzania w podmiotach gospodarczych.

Z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów związany od powstania samorządu, tj. od 1992 r. Od początku aktywnie uczestniczy w pracy organów KIBR na szczeblu regionalnym i centralnym. W latach 1999-2003 był członkiem Zarządu Regionalnego Oddziału KIBR w Warszawie. W 2015 roku został ponownie wybrany na członka Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Warszawie. Do 2002 r. zasiadał w Komisji Egzaminacyjnej prowadzącej postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na biegłych rewidentów. Od 2002 do 2007 r. był członkiem Krajowej Komisji Nadzoru (KKN), której przewodniczył w latach 2002-2003, a przez kolejne lata pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. W latach 2007-2011 był prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W ubiegłej kadencji ponownie zasiadał w KKN.

W 2002 r. na wniosek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład pracy w rozwój samorządu i zawodu biegłego rewidenta w Polsce.

Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W latach 1991-1995 oraz 2003-2011 był członkiem zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie, a w latach 1999-2003 członkiem Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w Oddziale Warszawskim. Od 2003 roku do chwili obecnej jest członkiem Zarządu Głównego SKwP a w latach 2003-2007 pełnił funkcję sekretarza generalnego Zarządu Głównego SKwP.

Jest cenionym wykładowcą posiadającym specjalistyczną wiedzę oraz przygotowanie dydaktyczne z dziedziny rachunkowości i statystyki. Specjalizuje się we wdrażaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej do praktyki rachunkowości
w Polsce i aktywnym zarządzaniu finansowym.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl