Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 22:28, 13.12.2019 r.

Maciej Ostrowski

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W 1987 r. uzyskał certyfikat dyplomowanego biegłego księgowego. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego, związane głównie z podmiotami z branży budowlanej. Posiada szerokie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych i ich weryfikacji, a także innych czynności rewizji finansowej. Brał również udział w projektach związanych z restrukturyzacją finansową przedsiębiorstw i związanych z przekształceniami form organizacyjnych spółek prawa handlowego. Zdobył wieloletnie doświadczenie w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym jako przewodniczący. Współzałożyciel trzech firm audytorskich. Aktualnie prezes zarządu Idea Audyt spółka z o.o. w Poznaniu.

Od 1995 r. i w bieżącej kadencji prezes Rady Regionalnego Oddziału KIBR w Poznaniu. Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów od 1999 r., a przez trzy kadencje także jej sekretarz. Był również m.in. przewodniczącym Komisji ds. opracowania statutu KIBR i innych dokumentów Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, członkiem komisji finansowej, szkoleniowej i organizacyjnej oraz wykonawczej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Członek komisji organizacyjnych KZBR i konferencji organizowanych przez KRBR. Uczestniczył we wszystkich Krajowych Zjazdach Biegłych Rewidentów.

Decyzją Krajowej Rady odznaczony medalem za szczególne osiągnięcia na rzecz KIBR. W 2002 r. na wniosek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów za wkład pracy w rozwój samorządu i zawodu biegłego rewidenta otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – odznaczony złotą Odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

Doświadczony wykładowca z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej m.in. na szkoleniach obligatoryjnych biegłych rewidentów i w Wyższej Szkole Handlu i Rachunkowości w Poznaniu oraz Oddziale Wielkopolskim SKwP w Poznaniu. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji w Polsce i za granicą. Organizator konferencji zawodowo-naukowych organizowanych wspólnie z Katedrą Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wielkopolską Izbą Doradców Podatkowych.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl