Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:48, 23.04.2021 r.

Joanna Żukowska-Kalita

Joanna Żukowska-Kalita

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów.

Przewodnicząca Komisji ds. etyki

Prezes Regionalnej Rady RO PIBR w Lublinie

Absolwentka ekonomicznych studiów magisterskich oraz podyplomowych studiów z rachunkowości i finansów; aktualnie w trakcie studiów doktoranckich. Biegły rewident od 2009 roku, ponad 15 lat doświadczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i audycie w średniej firmie audytorskiej, aktualnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Od 7 lat wykonuje opinie na zlecenie organów procesowych jako stały biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Lublinie z zakresu rachunkowości i analizy ksiąg rachunkowych. Od 12 lat posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów. Dyplomowany Księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Tłumacz Międzynarodowych Standardów Badania i Innych Usług Atestacyjnych oraz Kodeksu Etyki IFAC. Współautorka „Przewodnika MSB – procedury” oraz współtwórca aplikacji Kompas 2.0. Wieloletni wykładowca z przedmiotów: rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, rewizja finansowa. Współautorka materiałów szkoleniowych dla biegłych rewidentów z tematyki Kodeksu spółek handlowych oraz artykułów naukowych z tematyki rachunkowości i rewizji finansowej.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl