Andrzej  Nowaczewski

Andrzej Nowaczewski

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 1963 r. zdał egzamin i uzyskał tytuł dyplomowanego księgowego, a w 1992 r. został wpisany do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Przez wiele lat, do 2002 r. pracował w organach kontroli skarbowej Ministerstwa Finansów w Poznaniu, na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych, z tytułem Inspektora kontroli finansowej drugiego stopnia. Pracę zawodową łączył z pracą społeczną w samorządzie Poznania, związkach zawodowych, Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Aktualnie jako emeryt jest członkiem SKwP oraz działaczem regionalnym i krajowym KIBR.

Zaangażowany w działalność na rzecz KIBR na szczeblu regionalnym i centralnym od 1992 r. Wybrany w 1999 r. na zastępcę Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, a w 2011 r. na Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, rolę tę pełni nadal. W 2012 r. powołany w skład Kapituły przyznającej medal KIBR oraz do Zarządu Fundacji Seniora. Od 1992 r. uczestniczy w Regionalnych Zjazdach Biegłych Rewidentów i jest wybierany jako delegat na Zjazdy Krajowe. Uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju organizacyjnego Regionalnego Oddziału, bierze udział w konferencjach i naradach szkoleniowych oraz działaniach na rzecz Koła Seniorów. Powołany w 2006 roku przez Regionalną Radę KIBR w Poznaniu w skład Kapituły przyznawania w regionie tytułu „Zasłużony dla korporacji biegłych rewidentów”.

Długoletnia praca zawodowa i aktywność społeczna przyczyniła się do uhonorowania odznaczeniami państwowymi: Złotym Krzyżem Zasługi w 1976 r., Krzyżem Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski w 1984 r., oraz szeregiem wyróżnień zawodowych i regionalnych w tym: Złotej Odznaki „Za zasługi dla finansów” w 1978 r., Srebrnej i Złotej Odznaki „Za zasługi dla SKwP” przyznanych w 2006 i w 2009 r. Otrzymał odznaki Honorowe Miasta Poznania w 1980 r. i „Za zasługi dla województwa poznańskiego” w 1989 r. oraz Złotą Odznakę KIBR przyznaną przez KRBR w 2014 r.

 

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl