Małgorzata  Winter

Małgorzata Winter

Członek sądu

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Laureatka nagrody II stopnia w konkursie RN Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości i przetwarzania danych za rozprawę doktorską pt. „System informacyjny rachunkowości w zakładach opieki zdrowotnej”.

Powoływana jako biegły sądowy w celu wydania opinii w obszarze finansów i audytu. Pracowała m.in. jako główna księgowa w Sp. z o.o., prezes zarządu w Sp. z o.o. świadczącej usługi księgowe.

Brała aktywny udział w obradach Walnego Zgromadzenia Biegłych Rewidentów w Warszawie.

Wykładowca w Katedrze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Podyplomowych Studiów „Audyt i kontrola wewnętrzna”. Aktywnie uczestniczyła w pracach Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Autorka prac badawczych w ramach badań własnych i statutowych podejmujących problematykę rachunkowości, rewizji finansowej i audytu. Autorka licznych publikacji, a wśród nich:

  • „Polska w Unii Europejskiej a zarządzanie finansami publicznymi – wybrane aspekty”, [w:] P. Dubel. A. Adamczyk (red.) „Polska w Unii Europejskiej – 10 lat doświadczeń”, Poltext, 2014,
  • „Rachunkowość finansowa, podatkowa i zarządcza w podmiotach leczniczych”, [w:] P. Dubel, M. Winter (red.) „Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych”, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania, 2014,
  • „Model rozwiązań organizacyjnych w zakresie audytu finansowego instytucji eksploatującej system SYNAT.” [w:] J. Kisielnicki, M. Gałązka-Sobotka (red.) „Rozwiązania organizacyjne zapewniające trwałość systemu informacji nauko-technicznej.” Uczelnia Łazarskiego, 2012,
  • „Odpowiedzialność za rachunkowość a badanie sprawozdań finansowych”, [w:] „Kapitał i informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem.” Problemy Zarządzania Nr 4/2011 (34), Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, 2011.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl