Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 06:08, 17.11.2019 r.

Nadzór

Krajowa Komisja Nadzoru (KKN) sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa, procedur i standardów przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie w zakresie:
  • badań ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego,
  • usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu innych niż badanie ustawowe.

Skład KKN znajduje się w zakładce „Krajowa Komisja Nadzoru”.

Strategia działania Krajowej Komisji Nadzoru przyjęta postanowieniem Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 8 listopada 2017 r.

Regulamin działania Krajowej Komisji Nadzoru

Kontrolerzy KKN

Zgodnie z art. 287 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089), dotychczasowi kontrolerzy i wizytatorzy stają się kontrolerami w rozumieniu tej ustawy.

Lista kontrolerów

Strona dla kontrolerów KKN

Postanowienie Nr 164/46/2017 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia trybu naboru kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru

Załącznik nr 1 „Tryb naboru kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru”
Załącznik nr 2 „Ankieta kandydata na kontrolera Krajowej Komisji Nadzoru”
Załącznik nr 3 „Oświadczenie kandydata na kontrolera Krajowej Komisji Nadzoru”

Zasady szkolenia kontrolerów

Zasady doskonalenia zawodowego kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru przyjęte uchwałą Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 8 listopada 2017 r. i zatwierdzone przez KNA na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2017 r.

Roczne plany kontroli

Krajowa Komisja Nadzoru opracowuje roczny plan kontroli w firmach audytorskich w zakresie badań ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego.
Roczny plan kontroli jest przekazywany do Komisji Nadzoru Audytowego do zatwierdzenia.

Plany kontroli

Ważne dla firm audytorskich z planu kontroli na rok 2019 r.
(pismo Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 22.05.2019 r. znak: NSN-20190522-013).


Postanowienie nr 245/81/2019 Krajowej Komisji Nadzoru z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wykazu informacji i dokumentów niezbędnych do zaplanowania i przeprowadzenia kontroli
Sprawozdania Krajowej Komisji Nadzoru

Wzory dokumentów kontroli

Procedury kontroliZapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl