Organy PIBR

Wybrana na czteroletnią kadencję na VIII Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów (24-26.06.2015 r., Jachranka).

Krzysztof Burnos

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Ewa Sowińska

Zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Barbara Misterska-Dragan

Zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Małgorzata Janusz

Sekretarz Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Jolanta Gałuszka

Skarbnik Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Marek Błaszczak

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Henryk Dąbrowski

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Henryk Drewniak

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Monika Kaczorek

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Andrzej Karpiak

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Adam Kęsik

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Jan Letkiewicz

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Maciej Ostrowski

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Hanna Sztuczyńska

Członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Wybrana na czteroletnią kadencję na VIII Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów (24-26.06.2015 r., Jachranka).

Władysław Fałowski

Przewodniczący

Jacek Wegner

Zastępca przewodniczącego

Antoni Kwasiborski

Członek komisji

Jadwiga Godlewska

Członek komisji

Stefan Wójcicki

Członek komisji

Wybrana na czteroletnią kadencję na VIII Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów (24-26.06.2015 r., Jachranka).
Danuta Chmielewska

Danuta Chmielewska

Przewodnicząca

Marian Jagiełło

Zastępca przewodniczącej

Barbara Gablankowska

Barbara Gablankowska

Członek komisji

Elżbieta Pudło

Elżbieta Pudło

Członek komisji

Wybrany na czteroletnią kadencję na VIII Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów (24-26.06.2015 r., Jachranka).
Józef Król

Józef Król

Przewodniczący

Elżbieta Szambelan-Bakuła

Zastępca przewodniczącego

Halina Gronek

Halina Gronek

Członek sądu

Irena Kucharewicz

Irena Kucharewicz

Członek sądu

Józef Kuszneruk

Józef Kuszneruk

Członek sądu

Waldemar Lachowski

Waldemar Lachowski

Członek sądu

Jolanta Pyrz

Jolanta Pyrz

Członek sądu

Krystyna Sakson

Krystyna Sakson

Członek sądu

Małgorzata Winter

Małgorzata Winter

Członek sądu

Danuta Wójcik

Danuta Wójcik

Członek sądu

Wybrany na czteroletnią kadencję na VIII Krajowym Zjeździe Biegłych Rewidentów (24-26.06.2015 r., Jachranka).
Andrzej Nowaczewski

Andrzej Nowaczewski

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny

Alicja Garbalińska

Alicja Garbalińska

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Klaudia Hałas

Klaudia Hałas

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Zofia Kielan

Zofia Kielan

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Zofia Kos-Sokołowska

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Stefan Owecki

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Ewa Sobińska

Ewa Sobińska

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Maria Wielgus (do 16 lutego 2017 r.)

Zastępca Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego

Krzysztof Burnos

Accountancy Europe

Anna Kazirod

Accountancy Europe

Wiesław Leśniewski

Accountancy Europe

Maria Rzepnikowska

Accountancy Europe

Jacek Gdański

Komisja Nadzoru Audytowego

Radosław Ignatowski

Komisja Nadzoru Audytowego

Barbara Misterska-Dragan

Komitet Standardów Rachunkowości

Ernest Podgórski

Komitet Standardów Rachunkowości

Monika Kaczorek

Rada Standardów Raportowania

Ustawa - masz pytania?
Masz pytania dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach?
Napisz do nas za pomocą Konsultacji PIBR lub zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf